Ahold Medezeggenschap
Afspelen

Ahold Medezeggenschap

Sommige organisaties zien de medezeggenschap van werknemers vooral als een wettelijke verplichting. Ahold ziet het als een kans om constructieve inbreng vanuit werkvloer goed te organiseren.

Ahold ondersteunt de medezeggenschap van werknemers in de dochterondernemingen vanuit het Bureau Medezeggenschap. Hiervoor is een communicatiestijl ontwikkeld, die gekenmerkt wordt door helder gebruik van taal, teken en kleur.

 

Minder

Tijd voor TIM
Afspelen

Tijd voor TIM

Mensen kunnen uren kwijt zijn met uren die kwijt zijn. Of die tóch gewerkt zijn... Met TIM Enterprise, kortgezegd TIM, wordt de registratie van uren veel efficiënter. Servicepunt 71, een shared service center van een aantal gemeenten in de Leidse regio, is ook overgegaan op TIM.

De Gemeente Leiden introduceerde TIM met een laagdrempelig filmpje bij de eigen medewerkers. De keuze voor een animatie heeft interessante psychologische voordelen. Hoewel iedereen het doel van tijdsregistratie rationeel begrijpt en moreel onderschrijft, zit er emotioneel toch een stroef aspect aan. Men wordt gecontroleerd, men moet verantwoording afleggen...

TIM is niet de argwanende baas bij wie de registratie moet worden opgebiecht. TIM is TIM en houdt gewoon bij wat je gewoon doet. Alles uitgelegd met een timpel filmpje.

Minder

Startpunt Radiologie
Afspelen

Startpunt Radiologie

In de medicijnenstudie zijn de specialismen veelal ingedeeld naar organen of naar typen van ziekten. Dit maakt dat het het vak radiologie, veelal versnipperd wordt aangeboden.

Losjes gezegd is radiologie in het medische onderwijs een beetje verstopt. Overal en nergens.  Maar in de (diagnose)praktijk van de co-schappen is radiologische kennis een dagelijkse vereiste.

Startpunt radiologie ondersteunt co-assistenten bij het snel opsporen van de relevante kennis. En dit filmpje vertelt waar zij moeten zijn.

 

Minder

Zermelo Roostermakers
Afspelen

Zermelo Roostermakers

Hoe is Zermelo nr 1 geworden in rooster- software voor het onderwijs? Uiteraard doordat Zermelo weet met welke software een roostermaker het meest gediend is. 

Maar die insteek –wij weten alles het beste– zou wel eens contraproductief kunnen zijn bij een doelgroep die werkzaam is in het onderwijs.

Vandaar dat het verhaal verteld wordt op een manier die bij Zermelo past.  Daarbij brengt de beeld•taal over dat roosters maken mensenwerk is.

Minder

Koninklijke Auris Groep
Afspelen

Koninklijke Auris Groep

Organisaties die het beste voor hebben met mensen, kunnen soms communiceren op een manier die zwaar gebukt gaat onder jargon en de drang tot systeemgerichte volledigheid. 

Zo niet Koninklijke Auris Groep, een organisatie die mensen helpt met hun omgeving te communiceren. Auris geeft steun bij gehoorproblemen, spraakproblemen, taalproblemen of vormen van autisme.

Door te kiezen voor een fimpje van minder dan een minuut, werd de boodschap ingekookt tot de kern. Sympathiek, duidelijk en drempelverlagend.

Minder

Sciomino
Afspelen

Sciomino

In het platform Sciomino staat niet de persoon centraal, maar wat hij of zij kan; ervaring, kennis, specialisaties. En als iemand van deze kwaliteiten gebruik wil maken, dan kan hij via Sciomino snel zien wie in de buurt over deze kwaliteiten beschikt.

Is er een verschil met Yammer? Ja, Yammer is een soort twitter voor professionals. Je moet elkaar volgen om elkaars kunde (langzaam) te leren kennen. Sciomino werkt veel directer. Wat je goed kan, zet je in je profiel. En zodra iemand ergens naar zoekt "Wie is handig met PHP?" dan kom je in beeld.

Sciomino is daarom ook heel interessant voor HR-managers. Blijkt die gezochte ervaring ineens in het eigen bedrijf aanwezig te zijn!

 

Minder

Portaal voor Talent
Afspelen

Portaal voor Talent

Voortgezet (beroeps)onderwijs vraagt om veel coördinatie tussen de betrokken deelnemers. Tussen de docent en de student, tussen de docent en het stagebedrijf en tussen de docenten onderling is een druk verkeer van afspraken met de bijbehorende documenten. 

Portaal voor Talent geeft structuur aan deze communicatiestroom. Doel: zorgen dat iedereen weet waar de juiste informatie staat, wat de juiste versie is van een document, enzovoorts. Dat bespaart een hoop gezoek en gedoe.

Deze film geeft snel de praktische voordelen aan van het systeem en verlaagt daarmee effectief de drempel tot het Portaal voor Talent. Opdrachtgever: combinatie van ROC Amsterdam, het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam en het ROC van Flevoland.

 

Minder

A+O Metalektro
Afspelen

A+O Metalektro

Wie als technicus werkt in de metaal- of elektrosector, maakt elke dag iets waar mensen echt op zitten te wachten. Prima werk dus. Toch hebben bedrijven in “de metalektro” moeite om de vacatures te vullen.

De Stichting A+O Metalektro werkt daarom aan een vergroting van de instroom en de doorstroom van technici. Uiteraard is relevante kennis en ervaring hierover aanwezig bij bedrijven en scholen, alsmede bij werknemers- en werkgeversorganisaties.

Maar deze kennis is versnipperd. A+O laat de betrokkken partijen daarom beter op elkaar aan sluiten. Daarmee krijgt kennis kracht.

Kortom, A+O verbindt wat werkt. Zo kernachtig vat de animatie het samen. En dat blijkt heel verhelderend te werken.

 

Minder